Nødværge – hvor meget må du beskytte dig selv?

Såvel geografisk som kulturelt er der vidt forskellige grænser for selvforsvar og nødværge. I det ”vilde vesten” må du bære rundt på – og anvende – et skarpladt skydevåben. I Tyskland må du købe peberspray. I Danmark må du tænke dig om og løbe – og måske lidt til. Vi ser her lidt nærmere på, hvad det kan være.


Strategi ved overfald

Som I de fleste andre forhold, der har med din sundhed og trivsel at gøre, anbefaler de danske eksperter forebyggelse som bedste middel til at undgå overfald. På den lange bane gælder det om at have en god kondition og lære lidt selvforsvar/kampkunst. Det styrker selvtilliden, reaktionsevnen og muligheden for at slippe uskadt væk fra truende situationer. På den korte bane gælder det om at undgå lumske steder og personer, ikke virke anstødende og bakke elegant ud, hvis situationen alligevel eskalerer.  Hvad du kan, og må, herudover, er yderst begrænset – jf faktaboksen.

Udstyr og hjælpemidler

Nogle ser stort på reglerne og køber både peberspray, gaspistoler, nødbluspistoler og elchokvåben på nettet eller syd for grænsen. Andre bøjer paragrafferne og lægger i stedet deospray, hairspray eller rustløsner i håndtasken. Men langt de fleste vælger selvfølgelig at følge loven – og det er heldigvis heller ikke ensbetydende med, at du ikke kan gøre noget. Det vigtigste redskab – mobiltelefonen – har du nok med dig under alle omstændigheder. Herudover kan du nu købe et stort udvalg af personlige alarmer, hvor prisen varierer fra et par hundrede kroner til flere tusinde alt afhængig af kvaliteten og antallet af funktioner: Overfaldsalarm, taskealarm, rystecensor, høj afskrækkende alarmtone, lommelygte etc. Du kan evt. også nøjes med en stor og kraftig lommelygte, der i lighed med den personlige alarm kan overraske en potentiel angriber og købe dig tid til at slippe væk. 

NØDVÆRGEPARAGRAFFEN: STRAFFELOVENS PARAGRAF 13

§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

På almindelig dansk betyder det, at du som udgangspunkt må anvende fysisk magt (herunder våben) for at afværge overfald på dig selv og andre eller jage en tyv ud af dit hus – magtanvendelsen må bare ikke være ude af proportioner, og du skal have den nødvendige våbentilladelse.

Indlæg oprettet 15

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen